voorpagina bbwsnp

HR 14 april 2017 – Omzetting faillissement naar Wsnp

In een arrest op 14 april 2017 maakt de Hoge Raad korte metten met de visie van de rechtbank en gerechtshof dat er in het faillissement een volledig minnelijk traject moet worden doorlopen. Het is in principe voldoende als uit de verklaring van de curator blijkt dat er onvoldoende zicht bestaat op een akkoord als bedoeld in art. 138 Fw. Lees hier het volledige arrest.

Extra salaris

Van twee rechtbanken is vernomen dat bewindvoerders in weinig gevallen om extra salaris vragen. Het valt hen daarbij op dat er een aantal bewindvoerders zijn die dit geregeld doen en bewindvoerders die dit nooit doen.

Lees meer: Extra salaris

Intentieverklaring is een feit: BBW leden kunnen nu ook in het minnelijk traject een regeling treffen met het CJIB.

 

Leden van de BBW kunnen nu ook in het minnelijk traject een betalingsregeling treffen met het CJIB. Daartoe heeft Cees van der Linden namens de BBW dinsdag 21 maart een verklaring ondertekend. Zo kunnen Wsnp-bewindvoerders hun expertise ook steeds meer inzetten voor het minnelijk traject.

Lees meer: Intentieverklaring is een feit: BBW leden kunnen nu ook in het minnelijk traject een regeling...