voorpagina bbwsnp

Nieuwe schulden

Rechtbanken gaan zeer verschillend om met nieuwe schulden in een Wsnp-regeling. Sommige rechtbanken hanteren een maximaal totaalbedrag aan nieuwe schulden. Andere hanteren een maximaal maandbedrag dat een schuldenaar maandelijks kan inlopen op nieuwe schulden. 

Lees meer: Nieuwe schulden

Lobbyist

Op 25 oktober jl. heeft het bestuur een vervolggesprek gehad met de lobbyist. Wat is de Wsnp? Welke rol heeft het stelsel van de Wsnp? Maar bovenal: wat kan de bewindvoerder Wsnp bijdragen aan oplossingen voor de bestaande en toekomstige schuldenproblematiek? Simpele vragen met ogenschijnlijk even simpele antwoorden.

Lees meer: Lobbyist

Uitbreiding uren secretaris

De BBW krijgt het steeds drukker. Dit is goed nieuws. Waar het bestuur twee jaar geleden blij was te worden uitgenodigd door een ketenpartner, moeten we nu steeds vaker keuzes maken. Daarnaast gaan we in 2017 een derde opleidingsdag aanbieden. De werkzaamheden voor het bestuur nemen evenredig toe. Omdat de bestuursleden niet de benodigde extra tijd aan de BBW kunnen besteden, is er voor gekozen het aantal uren van onze secretaris Petra van Bemmelen uit te breiden naar 32 (thans 24) uur per week.

Lees meer: Uitbreiding uren secretaris