voorpagina bbwsnp

Reactie internetconsultatie deurwaarders

Het ministerie van V&J heeft een voorstel tot wijziging van het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders gedaan. De BBW mocht haar visie geven in de internetconsultatie omdat deze tarieven ook van belang zijn voor bewindvoerders Wsnp.

Lees meer: Reactie internetconsultatie deurwaarders

Facturering contributie BBW aan leden

Het administratiesysteem van de BBW bevindt zich in een overgangsfase. Van de vroegere handmatige verwerking van de facturen zijn we op weg naar een volledig geautomatiseerd systeem. Hierdoor kan het voorkomen dat de facturering onvolledig is.  Het was nu helaas nog niet mogelijk in de aanhef van de factuur het specifieke lid te noemen. Er staat enkel de naam van het kantoor genoemd. 

Lees meer: Facturering contributie BBW aan leden

Internetconsultatie besluit wijziging tarieven ambthandelingen gerechtsdeurwaarders

Via internetconsultatie ligt tot 15 augustus ter visie de ontwerp amvb terzake de wijziging van het Besluit (kortweg gesteld) deurwaarderstarieven. Nieuw is dat daarin ook het Besluit vergoeding bewindvoerder Wsnp wordt opgenomen. Het bestuur van de BBW is voornemens te reageren, indien u een visie heeft dan kunt u die uiteraard inbrengen, gaarne uw reactie dan per omgaande doch uiterlijk 10 augustus a.s.  via info@bbwsnp.nl