voorpagina bbwsnp

CAO, Pensioenfonds en FCB

Het FCB beweert dat bewindvoerders Wsnp onder de werking van de cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening vallen. Hierdoor zou ook het daarbij horende pensioenfonds verplicht zijn. Het bestuur en een aantal individuele leden betwisten dit standpunt van de FCB. 

Lees meer: CAO, Pensioenfonds en FCB

Update inzake legitimatieplicht bij banken gecombineerd met internetconsultatie Wft

Er heeft inzake de legitimatieplicht intensief overleg plaatsgevonden tussen de ING, BBW en Bureau Wsnp. Als gevolg hiervan is de legitimatieplicht ten gunste van bewindvoerders aangepast. De BBW en Bureau Wsnp blijven van mening dat er principieel geen aanleiding is voor een legitimatieplicht en dat de wet dit standpunt ondersteunt. 

Lees meer: Update inzake legitimatieplicht bij banken gecombineerd met internetconsultatie Wft

Uitspraak Gerechtshof Amsterdam 17 januari 2017 (art. 305 Fw)

Geen ruimte voor analoge toepassing van 7:274 lid 1 aanhef en onder a BW bij opzegging huur op grond van 305 lid 3 Fw. De verhuurder kan wegens een nieuwe schuld opzeggen en ontruiming verzoeken. Een belangenafweging is hier niet aan de orde. 

Lees meer: Uitspraak Gerechtshof Amsterdam 17 januari 2017 (art. 305 Fw)