voorpagina bbwsnp

Notulen algemene ledenvergadering

De notulen van de ALV van 26 mei jl. zijn uitgewerkt. U kunt deze hier lezen. De volgende vergadering vindt op 6 oktober a.s. plaats. U kunt zich hiervoor al aanmelden via deze link

Vacature bestuurslid

De bestuurstermijn van de voorzitter eindigt per 31 december 2016. Tijdens de volgende ledenvergadering, d.d. 6 oktober 2016 stelt de voorzitter zichzelf herkiesbaar als bestuurslid.

Lees meer: Vacature bestuurslid

BBW website

Betere vindbaarheid, actueel nieuws, relevante informatie, meer functies, etc. Wensen genoeg aangaande de website van de BBW. Het bestuur is hard bezig met Kees Velker (Vellianen) een nieuwe website te bouwen die voldoet aan vorengenoemde wensen. Een eerste tip van de sluier was al de website voor het inschrijven voor BBW-cursussen. De volgende stappen bestaan onder meer uit een nieuwe vormgeving, de integratie tot één website en een goede leesbaarheid op smartphone en tablet.