voorpagina bbwsnp

Internetconsultatie besluit wijziging tarieven ambthandelingen gerechtsdeurwaarders

Via internetconsultatie ligt tot 15 augustus ter visie de ontwerp amvb terzake de wijziging van het Besluit (kortweg gesteld) deurwaarderstarieven. Nieuw is dat daarin ook het Besluit vergoeding bewindvoerder Wsnp wordt opgenomen. Het bestuur van de BBW is voornemens te reageren, indien u een visie heeft dan kunt u die uiteraard inbrengen, gaarne uw reactie dan per omgaande doch uiterlijk 10 augustus a.s.  via info@bbwsnp.nl

Toename klachten inzake legitimatieplicht bij banken

Een paar jaar geleden hebben Bureau Wsnp en BBW een heftige strijd moeten voeren met de ING Bank en Rabobank omdat deze banken weigerden opdrachten van de Wsnp bewindvoerders uit te voeren. 

Lees meer: Toename klachten inzake legitimatieplicht bij banken

Monitor Wsnp

De 12e Monitor Wsnp is door de Raad voor Rechtsbijstand gepubliceerd. Uit de monitor blijkt dat de Wsnp doet waarvoor het bedoeld is: personen een schuldenvrije toekomst bieden. 

Lees meer: Monitor Wsnp