voorpagina bbwsnp

Nieuws inzake de Belastingdienst

De Belastingdienst verzoekt u bij betalingen in het kader van de WSNP aan de Belastingdienst enkel het BSN van de schuldenaar met daarachter de vermelding WSNP (bijvoorbeeld 1234567/WSNP). Dus niet het gehele aanslagnummer vermelden.  Dit scheelt de Belastingdienst  veel werk en de betaling kan sneller worden verwerkt.

Lees meer: Nieuws inzake de Belastingdienst

Peer review

Het is al weer eind 2014 dat de BBW een rapport overhandigde aan Bureau Wsnp met de uitkomst van een onderzoek naar peer review voor Wsnp-bewindvoerders. Het onderzoek en het daaruit volgende rapport waren tot stand gekomen op verzoek van Bureau Wsnp. Inmiddels heeft Bureau Wsnp te kennen gegeven dit kwaliteitsinstrument niet langer als belangrijk kwaliteitsinstrument te zien.

Lees meer: Peer review

Reactie internetconsultatie deurwaarders

Het ministerie van V&J heeft een voorstel tot wijziging van het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders gedaan. De BBW mocht haar visie geven in de internetconsultatie omdat deze tarieven ook van belang zijn voor bewindvoerders Wsnp.

Lees meer: Reactie internetconsultatie deurwaarders