voorpagina bbwsnp

Instroomcijfers Wsnp

De nieuwste instroomcijfers van Bureau Wsnp zijn wederom zorgwekkend. Het (landelijk) aantal Wsnp-dossiers ligt in 2016 20% lager dan rond dezelfde tijd in 2015. Er zijn flinke verschillen tussen de rechtbanken. De BBW vindt de cijfers alarmerend en ziet meer dan ooit het belang van de ingezette lobby. 

Lees meer: Instroomcijfers Wsnp

Verkenning herziening Wft

De omvang en de complexiteit van de Wft zijn sterk toegenomen. Dit komt door de vele wijzigingen van de wet sinds de inwerkingtreding op 1 januari 2007. De minister van Financiƫn heeft, naar aanleiding van een advies van de Raad van State, besloten te verkennen hoe de Wft toegankelijker en toekomstbestendiger kan worden gemaakt.

Lees meer: Verkenning herziening Wft

Overgang Zorginstituut (ZIN) naar CAK

Wij hebben via het CJIB de volgende informatie ontvangen.

Met ingang van 1 januari 2017 gaan de uitvoeringstaken van het Zorginstituut Nederland over naar het CAK. Het betreft o.a. de wanbetalersregeling en de onverzekerdenregeling. Half december stelt het Zorginstituut de burger (wanbetaler en onverzekerde) met een brief op de hoogte van deze overgang.

Lees meer: Overgang Zorginstituut (ZIN) naar CAK